ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลสัญญา
dot
dot
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลงาน.com
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


รับแปลภาษา ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับจ้างแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่น

PIM TRANSLATION CO., LTD.   
รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์แปลภาษาญี่ปุ่น 15 ปี
ส่งงานตรงเวลา รับผิดชอบต่องานแปลทุกงาน ด้วยประสบการณ์ใช้ภาษาญี่ปุ่นมาโดยตลอดในบริษัท

Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com


ด้วยบริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นมาโดยตลอดของผู้แปล รวมถึงทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้บริหารบริษัท และแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นให้กับบริษัทมาโดยตลอดระยะเวลาการทำงาน ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับเพื่อขอรับการประเมินราคาและกำหนดแล้วเสร็จได้ทางอีเมล์ และขอตรวจสอบผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น โดยทางเราจะจัดส่งผลงานแปลให้ท่านตรวจสอบทางอีเมล์ 

ขั้นตอนการให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

ผู้สนใจใช้บริการสามารถจัดส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลภาษาญี่ปุ่นทางมาทางอีเมล์ ทางเราจะจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทางอีเมล์หลังจากได้รับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นไม่เกิน 1 ชั่วโมง หากเป็นบุคคลทั่วไป ทางเราจะแจ้งค่าบริการแปลภาษาญี่ปุ่นไปยังอีเมล์ของท่านตามอีเมล์ที่ท่านจัดส่งต้นฉบับ

 

ผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

แปลหนังสือรับรองบริษัทจาำกภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

แปลคู่มืออุตสาหกรรมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ

แปลข้อบังคับบริษัทจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

แปลหนังสือราชการจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

แปลงานวิจัยจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

แปลเอกสารวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นรับแปลภาษาญี่ปุ่น
หน้า 1/1
1
[Go to top]