ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลสัญญา
dot
dot
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลงาน.com
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


รับแปลภาษา ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน โดย พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

 PIM TRANSLATION CO., LTD.   
รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย แปลไทยและอังกฤษเป็นจีนโดยเจ้าของภาษาสัญชาติจีน แปลจีนเป็นไทยโดยคณาจารย์ประสบการณ์แปลภาษาจีนยาวนาน

email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com


             จากประสบการณ์แปลภาษาจีนของผู้แปลเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี วัดระดับความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับที่ 10 (มี 11 ระดับ)ขอรับรองผลงานแปลว่าผลงานแปลระดับคุณภาพ ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเสมอมา นอกจากนั้นเรายังบริการล่ามภาษาจีนและมีระดับความเร็วในการแปลสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้วันละ 5 หน้า และภาษาจีนเป็นไทยได้วันละ 7 หน้าขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน....หากท่านใช้บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป เราขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับท่าน

โปรดติดต่อสอบถาม หรือส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคาได้ที่   pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com

ผลงานแปลได้แก่

แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านอุตสาหกรรม

แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านกฎหมาย หนังสือรับรองบริษัท

แปลภาษาไทยเป็นจีน เอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ

แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารวิชาการ งานวิจัย

แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้านอุตสาหกรรม

แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยข้่อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯรับแปลภาษาจีน โดย พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน โดยคุณมิตรา เอกโรจนกุล

กรรมการบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด หากท่านสนใจใช้บริการแปลภาษา โปรดจัดส่งต้นฉบับได้ที่

E-mail pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

โทร. 081-4580240  หรือ 02-1741022

หน้า 1/1
1
[Go to top]