ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลสัญญา
dot
dot
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลงาน.com
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


รับแปลภาษา ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


อัตราค่าบริการ

รับแปลภาษา โดย พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

PIM TRANSLATION CO., LTD.   
รับแปลภาษาด่วน รับแปลภาษา ด้วยประสบการณ์แปลภาษา 20 ปี เต็ม
Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
 


อัตราค่าบริการแปลภาษา

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบค่าอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..

เนื่อง จากมีผู้โอนค่าบริการแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความอนุเคราะห์มายังลูกค้าทุกท่านส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจัก ขอบคุณยิ่ง

รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 

รับแปลสัญญาต่าง ๆ 
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
เอกสารราชการ
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

 แปลโดยนักแปลกฎหมายประสบการณ์มากกว่า 20 ปี(อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)
เริ่มต้นที่หน้าละ 660 บาท(ราคาแปลอย่างเดียวไม่รวมรับรองคำแปล
คำนวณจากต้นฉบับ 300 คำ/หน้า)

เนื่องจากเป็นงานแปลคุณภาพสูงตามความสามารถของผู้แปล

แปลพร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง มีรายการดังนี้
ทะเบียนบ้าน 400.- บาท บัตรประชาชน 300.- บาท
รายงานผลการเรียน 800 บาท ปริญญาบัตร 500.- บาท
สด.9  500.-บาท สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
ใบมรณบัตร 800.- บาท ใบเปลี่ยนชื่อ 500.- บาท 

รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท
รับแปลเอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ

 แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน

อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

   

เอกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่
รับแปลภาษาจีน
รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาเยอรมัน

แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ
ไม่สามารถแจ้งราคาได้
โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
หรือโทรสอบถาม 081-4580240

 

รับแปลงานแปลของนักศึกษา
รับแปลงานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 12 ปี
ราคาย่อมเยาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที หลังจากได้รับต้นฉบับทางอีเมล์
งานแปลสามารถนำไปใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรี

 **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถ
                    ของผู้แปล และความยากง่ายของงาน  
เมื่อโอนค่าบริการแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ

สำหรับนักศึกษา เรามีทีมงานให้บริการแปลงานนักศึกษาประสบการณ์แปล 12 ปี ไว้บริการท่านในราคาย่อมเยา
***หาก ท่านต้องการผลงานแปลนำไปใช้ในการทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญาโท หรือปริญญาเอก กรุณาระบุไว้ในอีเมล์ เพื่อประเมินราคาและจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับงานของท่่านต่อไป