ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลสัญญา
dot
dot
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลงาน.com
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


รับแปลภาษา ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


ร่วมงานกับเรา

รับสมัครนักแปลอิสระ

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารด่วน รับแปลบทคัดย่อ แปลเอกสาร  แปลภาษานานาชาติ

หน้าแรกรับแปลเอกสาร

PIM TRANSLATION CO., LTD.   
รับสมัครนักแปลอิสระ ภาษาอาเซียน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย
Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
 


บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด


มีความประสงค์จะรับสมัครนักแปลอิสระเพื่อร่วมเป็นทีมงานเดียวกันดังนี้

1. นักแปลกฎหมาย มีประสบการณ์การแปลกฎหมายตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

2. นักแปลภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี ภาษาอื่นๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นทีมงานเดียวกัน

โทร. 02-1741022

081-4580240

Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com