ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลสัญญา
dot
dot
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลงาน.com
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


รับแปลภาษา ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


รับแปลสัญญา

รับแปลสัญญา แปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ แปลสัญญาจ้าง แปลสัญญาเช่า แปลสัญญาบริการ 

 ประสบการณ์รับแปลสัญญา รับแปลกฎหมาย ทำให้ พิมทรานสเลชั่น มีฐานลูกค้าประจำที่มีการติดต่อจ้างแปลสัญญา จ้างแปลกฎหมาย มาโดยตลอด ทำให้เรามีงานแปลสัญญา งานแปลกฎหมาย ตลอดระยะเวลา 20 ปี แปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีประสบการณ์การแปลกฎหมาย แปลสัญญา ดังนั้น ลูกค้าจะให้ความไว้วางใจใช้บริการอยู่เสมอ เพราะเราพร้อมทั้งทางด้านความสามารถ ความรู้ ทักษะในการแปลเอกสารดังกล่าว สิ่งสำคัญที่ลูกค้าของเราคำนึงถึงคือ ความถูกต้อง ครบถ้วน และใช้คำศัพท์กฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงลูกค้าผู้เป็นเจ้าของงานพึงพอใจในผลงานทุกชิ้นที่คุณพูลศักดิ์ แปลสัญญา แปลกฎหมาย ฐานลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ เป็น Native Speaker ภาษาอังกฤษ และรู้ด้านภาษากฎหมาย เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของชาติให้คนไทยได้มีงานทำ ดังเช่น องค์กรขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เจรจาทางการค้าและทำสัญญากับต่างประเทศประสบผลสำเร็จ สร้างงานให้คนไทยได้อีกหลายพันคน สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถึงแม้เราจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า แต่เราคือฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ความถูกต้องครบถ้วน ภาษากฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญของการแปลสัญญา เรามั่นใจในประสบการณ์แปลสัญญากว่า 20 ปี พิสูจน์ผลงานแปลสัญญาได้

  • รับแปลสัญญาเช่า
  • รับแปลสัญญาบริการ
  • รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย
  • รับแปลสัญญาจ้าง
  • รับแปลสัญญาร่วมค้า
  • รับแปลสัญญาต่างตอบแทน

 

 บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

โทร. 081-4580240 02-1741022  Line ID: 0814580240

Email address: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com