ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลสัญญา
dot
dot
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletรับแปลงาน.com
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletแปลงาน.net
dot
Newsletter

dot


รับแปลภาษา ตรวจสอบสิ่งของทางไปรษณีย์


รับแปลภาษา

รับแปลภาษาด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

รับแปลภาษาด่วน รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลภาษาด่วน รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารกฎหมาย ประสบการณ์รับแปลภาษา 20 ปี  ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง รับรองคำแปลถูกต้องจัดส่ง EMS ฟรี รับแปลภาษาอังกฤษ รับรองกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 
email: pimtranslation@yahoo.compimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com

 Mobile: 081-4580240 Line ID: 0814580240 
Tel/Fax. 02-1741022
 


รับแปลภาษาด่วน ได้แก่

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาจีน
รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษากัมพูชา รับแปลภาษารัสเซีย รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษารัสเซีย รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาสเปน
รับแปลภาษาอิตาลี รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน ภาษาอิตาลี  รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วน  ภาษาลาว    

รับแปลภาษา ด้วยประสบการณ์แปลภาษา 20 ปี แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

      จากประสบการณ์รับแปลภาษาด่วน จากอังกฤษเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยยึดอาชีพนักแปลภาษามายาวนาน ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความรู้ความสามารถ และความอดทนของผู้แปล ซึ่งต้องฝ่าฟันกับปัญหานานับปการ ทำให้ผู้แปลคือ คุณพูลศักดิ์ แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีผู้เข้าร่วมทีมงานแปลทีมงานเล็กๆ แต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งคุณพูลศักดิ์ เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมงานกันมายาวนาน จึงกล้าท้าพิสูจน์ผลงานแปลภาษาของเรา โดยท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามคำศัพท์หรือผลงานแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทยกับคุณพูลศักดิ์โดยท่านจะได้คำตอบที่ถูกต้องและตรงกับต้นฉบับรวมถึงคำศัพท์ที่ใช้ในระดับสากล  


รับแปลภาษาอังกฤษด่วน แปลเอกสารกฎหมายได้แก่ สัญญา คำพิพากษา คำฟ้อง เอกสารราชการต่างๆ

  จากประสบการณ์รับแปลภาษาด่วนที่ผ่านมา ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาว่าผลงานแปลเทียบระดับสากล แต่สำหรับทนายไทยของเรา ซึ่งประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่สู่ระดับสากล จึงอาจจะให้เข้าใจกันคลาดเคลื่อนว่าคำศัพท์คำไหนไม่ควรใช้หรือควรใช้ เช่น คำว่า "คดีคำ" ชาวต่างชาติไม่รู้จักคำนี้ ดังนั้นจะต้องใช้คำที่ชาวต่างชาติเข้าใจ มิใช่คำว่า "Black Case" ซึ่งแปลตรงตัว คุณพูลศักดิ์จะใช้คำว่า "Undecided Case" ซึ่งแปลว่าคดีที่ศาลยังไม่ตัดสิน ชาวต่างชาติอ่านแล้วเข้าใจทัีนที แต่ทนายของไทยยังสับสนว่าต้องแปลตรงตัวกับต้นฉบับ โดยใช้ Black Case ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติไม่เข้าใจ เหล่านี้เป็นต้น ...นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ทางเราต้องประสบปัญหาเมื่อลูกค้าเป็นทนายที่ไม่ Inter แ่ต่ด้วยประสบการณ์แปลอันยาวนานจึงกล้าที่จะยืนยันว่าผลงานแปลของคุณพูลศักดิ์ ส่งไปใช้งานต่างประเทศแล้วไม่มีผิดหวัง ...    

สิ่งสำคัญของการรับแปลภาษาคือ ความถูกต้องตามหลักภาษา ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามหลักสากล ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า..


รับแปลภาษา โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

ภายใต้การบริหารงานโดย คุณพูลศักดิ์ ผู้มีประสบการณ์รับแปลภาษากฎหมาย แปลสัญญา แปลเอกสารราชการ ยาวนานถึง 20 ปี เต็ม ซึ่งทางบริษัท กล้าพิสูจน์ฝีมือจากผลงานแปลภาษาที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ รับแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และรับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย โดยคุณพูลศักดิ์ ผู้แปลที่มีประสบการณ์จากการแปลภาษาอังกฤษทำงานเต็มเวลาตั้งแต่จันทร์ - อาทิตย์ ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับทางเรา ซึ่งเรายินดีให้บริการท่านอย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหาเรื่องผลงานแปลภาษาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม หรือต้องการให้ชี้แจงคำแปล ทางเราสามารถให้บริการตอบคำถามท่านได้ทันที โดยไม่รีรอเพราะนั่นคือผลงานแปลภาษาของกรรมการบริษัทฯ ที่คอยให้คำตอบท่านทันที หากท่านต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการแปลกฎหมาย การใช้ภาษากฎหมาย คุณพูลศักดิ์ ยินดีตอบปัญหาให้กับท่านทันที สิ่งสำคัญที่เราสำนึกอยู่เสมอมาคือ งานแปลที่ลูกค้าได้ต้องมาจากความรู้ความสามารถของผู้แปลอย่างแท้จริง และหากคุณพูลศักดิ์ ไม่ถนัดงานแปลด้านนั้นๆ จะได้รับคำตอบทันทีว่าไม่สามารถรับงานแปลนั้นๆ ได้  


รับแปลภาษาฝรั่งเศส

จากประสบการณ์ใช้ชีวิตในการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท ของผู้แปลภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทำให้ผู้แปลสามารถสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเบลเยี่ยมด้านรัฐศาสตร์การทูต ทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารและการแปลภาษาฝรั่้งเศสเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมถึงการรับแปลภาษาอังกฤษที่มีความแม่นยำเรื่อง Grammar จากพื้นฐานการศึกษาในระดับมัธยม ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เข้มข้น
 


รับแปลภาษาด่วนด้านกฎหมาย

การประเมินค่าบริการแปลเอกสารของบริษัทฯ มีเพียงราคาเดียวเท่านั้น ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มกรณีเร่งด่วน ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สามารถแปลภาษานั้นๆ ให้แล้วเสร็จได้พร้อมสอบทาน ดังนั้น หากลูกค้าต้องการงานแปลเร็วกว่าระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ แจ้งเท่านั้น หากระยะเวลาเร็วกว่าที่กำหนดก็ไม่สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากการแปลภาษา จำเป็นต้องใช้ทักษะ และผู้แปลเพีัยงท่านเดียวต่องานหนึ่งงานเท่านั้น ไม่มีการแบ่งงานให้นักแปลท่านอื่นแปลได้ เพราะการใช้ภาษาในการแปลจะต้องเป็นสำนวนเดียวกันทั้งฉบับ บริษัทฯ ต้องการรักษาคุณภาพของงานแปล โดยคำนึงถึงความถูกต้องสละสลวย บริบทเดียวกัน ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจำนวนมากแจ้งความประสงค์ต้องการงานแปลด่วน แบ่งให้นักแปลหลายๆ ท่านแปลเพื่อให้ได้งานแปลทันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยที่ไม่สามารถให้บริการกับท่านได้ เนื่องจากการสั่งสมชื่อเสียงของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 20 ปี หากต้องเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายเพียงงานแปลชิ้นเดียว เราจึงไม่ขอเสี่ยงและต้องน้อมรับคำติชมต่างๆ ด้วยใจ


รับแปลรายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ถือหุ้น

ด้วยประสบการณ์แปลกฎหมาย และธุรกิจตลอดระยะเวลา 20 ปี เต็ม คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลยินดีให้ตรวจสอบผลงานแปลเอกสารธุรกิจอื่นๆ ที่มิได้เป็นความลับของลูกค้า ซึ่งเอกสารรายงานการประชุมของลูกค้าของเราเป็นความลับ ดังนั้น หากท่านผู้สนใจต้องการใช้บริการแปลเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบผลงานแปลอื่นๆ ที่ใกล้เคียงได้จากเว็บไซต์  

โทร. 081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240  

E-mail: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com

รับแปลภาษา ยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล

 

คำค้น  รับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน รับแปลรายงานการประชุม

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลเอกสารธุรกิจ โดยคุณพูลศักดิ์ กรรมการ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ประสบการณ์รับแปลภาษาด้านกฎหมาย 18 ปี เต็ม

สนใจติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับขอรับการประเมินราคาได้ที่

E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

โทร. 081-4580240  หรือ  02-1741022  Line ID: 0814580240

More...
รับแปลภาษาจีน โดย พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน โดยคุณมิตรา เอกโรจนกุล

กรรมการบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด หากท่านสนใจใช้บริการแปลภาษา โปรดจัดส่งต้นฉบับได้ที่

E-mail pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

โทร. 081-4580240  หรือ 02-1741022

More...
รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศส

โดยอดีตนักเรียนได้รับทุนรัฐบาลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม การเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสตลอดหลักสูตร ดังนั้น จึงมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี

สนใจติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับขอรับการประเมินราคาได้ที่

E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

โทร. 081-4580240  หรือ  02-1741022  Line ID: 0814580240

More...
รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลี  โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาต่อประเทศเกาหลี

มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี และภาษาเกาหลีเป็นไทย

สนใจติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับขอรับการประเมินราคาได้ที่

E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

โทร. 081-4580240  หรือ  02-1741022  Line ID: 0814580240

More...